Τμήματα

Παιδο-Δερματολογικό

Οι δερματοπάθειες της παιδικής ηλικίας αποτελούν ένα ξεχωριστό και σημαντικό κεφάλαιο στη δερματολογία. Η διαχείριση των δερματοπαθειών της παιδικής ηλικίας απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση, καθώς οι δερματοπάθειες της ευαίσθητης αυτής ηλικιακής ομάδας διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτές που συναντάμε στους ενήλικες. Το Τμήμα παρέχει υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης όλου του φάσματος των κληρονομικών και επίκτητων δερματοπαθειών στα παιδιά, από την πολύ πρώιμη νεογνική ηλικία ως την ενηλικίωση.

Το Τμήμα υποστηρίζεται από πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο όπου διενεργούνται οι διαγνωστικές βιοψίες και από το τμήμα φωτοθεραπείας όπου διενεργούνται συνεδρίες με λάμπα UVA/UVB, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το Τμήμα αυτό ασχολείται τόσο με την έγκαιρη διάγνωση κληρονομικών διαταραχών όσο και με την τακτική παρακολούθηση τους και την κατάλληλη συμβουλευτική. Για τη διάγνωση των κληρονομικών παθήσεων υπάρχει συνεργασία με ειδικά κέντρα όπου διενεργούνται γονιδιακοί έλεγχοι και παρέχεται υπηρεσία γενετικής καθοδήγησης.

Στο τμήμα αυτό αντιμετωπίζονται διάφορες δερματικές παιδικές λοιμώξεις, όπως κοινές μυρμηκίες και βλάβες μολυσματικής τερμίνθου, με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους που περιλαμβάνουν αφαίρεση με κυρτή λαβίδα, κρυοπηξία και διαθερμοκαυτηρίαση.

Καθώς η ατοπική δερματίτιδα αποτελεί συχνό δερματικό νόσημα της παιδικής ηλικίας, το Κέντρο μας προσφέρει την ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών των ασθενών και παρέχει την κατάλληλη συμβουλευτική ώστε να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η βελτίωση της ποιότητας ζωής των νεαρών ασθενών μας.

Επιστροφή