Τμήματα

Δερματικών Αλλεργιών

Οι δερματικές αλλεργίες απασχολούν όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και συχνά ταλαιπωρούν και επηρεάζουν την καθημερινότητα των ασθενών.

Η αιτία τους μπορεί να ποικίλλει και να σχετίζεται είτε με ενδογενή προδιάθεση του ατόμου, είτε με εξωγενείς παράγοντες (αλλεργιογόνα).

Το Τμήμα παρέχει υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωση και θεραπείας των δερματικών αλλεργιών. Στη διαγνωστική διαδικασία και ανάλογα με τη φύση της αλλεργίας, έχει ένδειξη η διενέργεια αλλεργικών δοκιμασιών (patch test). Τα τελευταία γίνονται στο χώρο του ιατρείου μας.

Σε περίπτωση που έχετε διαγνωστεί με δερματική αλλεργία ή εξ’ επαφής δερματίτιδα, πέρα από το ενδελεχές ιστορικό που λαμβάνει ο γιατρός σας, υπάρχει ένδειξη διενέργειας αλλεργικών δοκιμασιών (patch test) ώστε να απομονωθεί ο υπεύθυνος αιτιολογικός παράγοντας. Στο ιατρείο μας υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης τέτοιων δοκιμασιών, κατά τη διενέργεια των οποίων,  τοποθετούνται σε μικρή ποσότητα και με συγκεκριμένη σειρά στη ράχη του ασθενούς ένας αριθμός από κοινά αλλεργιογόνα σε μορφή αυτοκόλλητων επιθεμάτων. Τα αυτοκόλλητα αφαιρούνται δύο μέρες αργότερα και γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ίσως ζητηθεί στον ασθενή να επιστρέψει ξανά για μια δεύτερη αξιολόγηση λίγες μέρες αργότερα. Το test είναι ανώδυνο αν και μερικές φορές μπορεί να συνυπάρχει αίσθημα κνησμού ή καύσου. Σε περίπτωση θετικού test, κάποιο από τα αλλεργιογόνα προκαλεί μια αντίδραση τύπου δερματίτιδας και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να απομονωθεί ο αιτιολογικός παράγοντας. Να σημειωθεί, τέλος, ότι αυτές οι αλλεργικές δοκιμασίες διαφέρουν από αυτές που διενεργούνται με εξετάσεις αίματος, οι οποίες κατά κύριο λόγο ταυτοποιούν εισπνεόμενα, αερομεταφερόμενα ή προσλαμβανόμενα με την τροφή αλλεργιογόνα.

Το Τμήμα υποστηρίζεται από το τμήμα φωτοθεραπείας όπου διενεργούνται συνεδρίες φωτοθεραπείας με λάμπες UVA/UVB.

Επιστροφή