Τμήματα

Τριχών & Ονύχων

Οι διαταραχές των τριχών αποτελούν ένα πεδίο εύφορο προς πάσης φύσης εκμετάλλευση των ευάλωτων πασχόντων. Το Τμήμα τριχών της DERMOMEDICA, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ασθενή, ασχολείται αποκλειστικά με τη διάγνωση και θεραπεία όλων των μορφών αλωπεκίας. Η απώλεια τριχών είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, από αθώες όπως η εποχική τριχόπτωση, η ανδρογενετική αλωπεκία ως πολύ σοβαρές όπως ο δερματικός λύκος και ο θυλακικός λειχήνας. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή, επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διαχείρισης μιας αλωπεκίας.

Το τμήμα υποστηρίζεται από πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο όπου διενεργούνται οι διαγνωστικές βιοψίες και από το εργαστήριο τριχών όπου διενεργείται ψηφιακή απεικόνιση των τριχών (τριχοσκόπηση) για διάγνωση, καταγραφή και παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας των ατόμων με αλωπεκία.

Αντίστοιχα, το Τμήμα ονύχων παρέχει υπηρεσίες που αφορούν στη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων διαταραχών των ονύχων. Μια αλλοίωση της φυσιολογικής εικόνας του νυχιού μπορεί να οφείλεται σε πολλές και διαφορετικές αιτίες. Από τις πιο συχνές είναι η μυκητίαση, η ψωρίαση και οι αλλοιώσεις οφειλόμενες σε φάρμακα. Στο Τμήμα μας διενεργείται λήψη ρινισμάτων ονύχων για επιβεβαίωση ή αποκλεισμό ονυχομυκητίασης, καθώς και βιοψία όνυχος αν κριθεί απαραίτητο.

H δερματοσκόπηση, κλινική εξέταση που διενεργείται με ένα ειδικό μηχάνημα χειρός, καθιστά ορατές κάποιες δομές και εξαρτήματα του δέρματος και μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα βοηθητική στη διάγνωση παθήσεων του τριχωτού της κεφαλής. Ορισμένες, μάλιστα, συσκευές είναι εξοπλισμένες με σκοπό τη φωτογραφική απεικόνιση των βλαβών του τριχωτού της κεφαλής.

Η δερματοσκόπηση, λοιπόν, των τριχών και του δέρματος της κεφαλής (τριχοσκόπηση) αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο καθώς μας δίνει πληροφορίες για την επιδερμίδα, τον τριχικό θύλακα, το στέλεχος των τριχών, την παρουσία περιθυλακικού λεπίου και ερυθήματος καθώς και των αγγείων του δέρματος. Διαφορετικά δερματοσκοπικά ευρήματα έχουν συνδεθεί με διαφορετικές μορφές αλωπεκίας.

Το τριχοριζόγραμμα και το φωτοτριχοριζόγραμμα αποτελούν τεχνικές για την εκτίμηση μορφών μη ουλωτικής αλωπεκίας. Μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση και στην εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Για να πραγματοποιηθεί το τριχοριζόγραμμα, αποσπώνται από το τριχωτό της κεφαλής 25-50 τρίχες. Ακολουθεί μικροσκοπική εξέταση του εγγύς άκρου αυτών με σκοπό την εκτίμηση του ποσοστού των τριχών που βρίσκεται σε κάθε στάδιο του κύκλου της τρίχας καθώς και την παρουσία ή μη δυστροφικών τριχών.

Το φωτοτριχοριζόγραμμα αποτελεί μια λιγότερο τραυματική διαδικασία, στην οποία τρίχες μιας ορισμένης περιοχής συλλαμβάνονται σε μήκος 1mm και φωτογραφίζονται. Η φωτογράφηση αυτή της πρώτης επίσκεψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η πυκνότητα των τριχών και το ποσοστό των χνοωδών, των ενδιάμεσων και των τελικών τριχών. Το ίδιο ακριβώς σημείο του τριχωτού φωτογραφίζεται 2-3 μέρες μετά για την εκτίμηση της ανάπτυξης των τριχών. Γνωρίζοντας πως οι τρίχες στο αναγενές στάδιο μεγαλώνουν σημαντικά, στο καταγενές ελάχιστα και στο τελογενές παραμένουν σταθερές, μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό των τριχών που βρίσκονται στο αναγενές, στο καταγενές και στο τελογενές στάδιο από τη σύγκριση των δύο φωτογραφιών. Και αυτή η πληροφορία προσφέρει σημαντικές διαγνωστικές πληροφορίες για το δερματολόγο.

Η παραπάνω εξέταση συνίσταται από τη λήψη τρίχας από την προσβεβλημένη περιοχή του τριχωτού της κεφαλής ή ρινισμάτων από τα προσβεβλημένα νύχια και την εξέταση αυτών στο μικροσκόπιο. Είναι μια ανώδυνη, εύκολη και γρήγορη εξέταση για την ανίχνευση μυκήτων.

Επιστροφή