Τμήματα

Δερματο-Ογκολογικό

Το τμήμα όγκων δέρματος προσφέρει υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και ψηφιακή παρακολούθηση όλων των όγκων δέρματος. Το Τμήμα είναι εξοπλισμένο με 3 από τα πλέον σύγχρονα, αυτοματοποιημένα συστήματα ψηφιακής καταγραφής (χαρτογράφησης) και θεωρείται κέντρο αναφοράς για τη δερματο-ογκολογία.

Υποστηρίζεται από πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο στο οποίο διενεργούνται όλες οι απαραίτητες επεμβάσεις, όπως βιοψίες και χειρουργικές αφαιρέσεις ύποπτων βλαβών.

Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου που τίθενται σε πρόγραμμα παρακολούθησης με χαρτογράφηση, μετά το πέρας κάθε εξέτασης λαμβάνουν ιατρική γνωμάτευση/περιγραφή της παρούσας κατάστασής τους και αν το επιθυμούν λαμβάνουν ειδοποίηση/υπόμνηση λίγο πριν το επόμενο ραντεβού τους.

Οι ιατροί του τμήματος είναι πρόθυμοι να σας δώσουν όλες τις απαραίτητες, σχετικές πληροφορίες.

Η “απλούστερη” από όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι και η σημαντικότερη για την έγκαιρη διάγνωση όλων των μορφών του καρκίνου δέρματος. Συνίσταται στην κλινική και δερματοσκοπική εξέταση όλων των “βλαβών” (κηλίδων, βλατίδων, πλακών, όγκων) στην επιφάνεια του δέρματος.

Ο στόχος είναι η διαγνωστική ταξινόμησή τους και, κυρίως, η εντόπιση ύποπτων όγκων στο πρωιμότερο δυνατό στάδιο. Η εξέταση αυτή ενδείκνυται για όλο τον πληθυσμό άπαξ, ως προληπτικός έλεγχος. Οπωσδήποτε ενδείκνυται μετά την ηλικία των 35 ετών στις γυναίκες και των 40 ετών στους άντρες, οπότε και πρέπει να επαναλαμβάνεται ετησίως. Από το αποτέλεσμα της πρώτης εξέτασης καθορίζεται η αναγκαιότητα ή μη της διενέργειας ψηφιακής απεικόνισης (χαρτογράφησης).

Η χαρτογράφηση των σπίλων αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που συνίσταται στην ψηφιακή απεικόνιση της κλινικής και δερματοσκοπικής μορφολογίας όλων ή των περισσότερων σπίλων ενός ασθενούς, με τοπογραφική κατανομή τους πάνω στο σώμα. Η χρησιμότητα της χαρτογράφησης έγκειται στο ότι επιτρέπει:

I. την εντόπιση ενός πρώιμου μελανώματος που μπορεί να “κρύβεται” ανάμεσα στους πολυάριθμους σπίλους.

II. την συγκριτική προοπτική παρακολούθηση, η οποία κάνει εφικτή την ανίχνευση ακόμη και δερματοσκοπικά “αθώων” μελανωμάτων, τα οποία αναγνωρίζονται μόνο από τη μορφολογική αλλαγή μεταξύ διαδοχικών επισκέψεων

III. την αποφυγή “περιττών” χειρουργικών αφαιρέσεων σπίλων οι οποίοι μπορεί να δημιουργούν διαγνωστική αμφιβολία αν δεν εξεταστούν συγκριτικά ως προς τους υπόλοιπους σπίλους αλλά και ως προς τη μορφολογική τους σταθερότητα μεταξύ διαδοχικών επισκέψεων

Η ψηφιακή απεικόνιση είναι χρήσιμη για όλους, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα σε άτομα με πολλαπλούς ή/και μορφολογικά άτυπους σπίλους. Αυτό επειδή τα άτομα αυτά διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος, αλλά και επειδή ένα πιθανό μελάνωμα είναι δύσκολο να εντοπιστεί μέσα στην πληθώρα των βιολογικά καλοηθών, αλλά μορφολογικά άτυπων σπίλων.

Η χαρτογράφηση επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου και την ύπαρξη ή μη παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση μελανώματος. Το πιο συνηθισμένο συνιστώμενο διάστημα μεταξύ 2 χαρτογραφήσεων είναι 1 έτος, εκτός, βέβαια αν υπάρχει ήδη ιστορικό μελανώματος, οπότε οι έλεγχοι είναι πολύ συχνότεροι.

Το Κέντρο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο, το οποίο, εκτός από ολική αφαίρεση όγκων, διατίθεται για τη διενέργεια διαγνωστικών βιοψιών, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, για τη διάγνωση αμφίβολων δερματικών βλαβών και δερματικών εξανθημάτων.

Πραγματοποιείται ολική χειρουργική αφαίρεση όγκων δέρματος που εγείρουν κλινική ή/και δερματοσκοπική υποψία μελανώματος, βασικοκυτταρικού καρκινώματος, ακανθοκυτταρικού καρκινώματος ή άλλου κακοήθους νεοπλάσματος. Επίσης, πραγματοποιείται αφαίρεση σπίλων (ελιών) ή άλλων καλοήθων όγκων για κοσμητικούς ή πρακτικούς λόγους.

Στη μονάδα πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις υπό τοπική αναισθησία. Πολύπλοκες ή εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται στη μονάδα σε συνεργασία με ιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Το Τμήμα υποστηρίζεται από πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο όπου διενεργούνται, αν χρειαστεί, καυτηριασμοί με χρήση Laser CO2, μηχανήματος διαθερμοπηξίας και κρυοχειρουργικής.

Η φωτοδυναμική θεραπεία αποτελεί μια εκ των πιο σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων για την αντιμετώπιση ενδοεπιδερμιδικών καρκινωμάτων του τύπου του βασικοκυτταρικού και ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Συνίσταται στην εφαρμογή πηγής φωτός (λάμπας) πάνω στον υπό θεραπεία όγκο για μερικά λεπτά (5-10), μετά από την εφαρμογή φωτοευαισθητοποιού κρέμας. Αποτελεί άριστη επιλογή για την αντιμετώπιση του επιπολής βασικοκυτταρικού καρκινωμάτος, της νόσου Βowen και των ακτινικών υπερκερατώσεων. Επιπλέον, αποτελεί πιθανόν τη θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της καρκινοποίησης πεδίου (δηλαδή της παρουσίας πολλαπλών ακτινικών υπερκερατώσεων σε μία φωτοεκτεθειμένη περιοχή).

Οι ασθενείς με διεγνωσμένο και θεραπευθέντα καρκίνο δέρματος (μελάνωμα, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα ή άλλο σπανιότερο όγκο) χρήζουν μακροχρόνιας προληπτικής παρακολούθησης. Η παρακολούθηση γίνεται με συνδυασμό κλινικής και δερματοσκοπικής εξέτασης, ψηφιακής απεικόνισης και πιθανόν άλλων απεικονιστικών εξετάσεων αναλόγως της διάγνωσης και του σταδίου.

Επιστροφή