Το σήμα μας

Το σήμα μας είναι εμπνευσμένο από την ανατομική δομή και τις λειτουργίες του δέρματος.

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο σε διάσταση όργανο του ανθρωπίνου σώματος και επιτελεί διττή λειτουργία.

Από τη μια μας προστατεύει από εξωτερικούς «εισβολείς», καλύπτοντας το σύνολο των βιολογικών οργάνων και συστημάτων μας, ενώ από την άλλη αποτελεί και το μέσο επικοινωνίας μας με το έξω κόσμο.

Έχει τη μοναδικότητα να αποτελεί ταυτόχρονα ένα σύνορο και μια γέφυρα.

Το D λοιπόν είναι το κέλυφος «προστάτης» του εσωτερικού μας κέντρου (τελεία), ενώ οι γραμμές που εκφύονται από το δέρμα συμβολίζουν το σύνολο των αισθητηριακών λειτουργιών του που μας βοηθούν να αντιληφθούμε και να επικοινωνήσουμε με τον έξω κόσμο.

Τέλος, η τελεία μπορεί να αναφέρεται συμβολικά και στα σημάδια/σπίλους που φέρει το δέρμα μας στην επιφάνειά του και που αποτελούν μέρος των ειδικών χαρακτηριστικών μας.

Γραφιστική επιμέλεια: Μαργκό Μπουκουράγια και Ειρήνη Κούτλα (Αρχιτέκτονες-Μηχανικοί Α.Π.Θ)

Επιστροφή