Συχνές νεογνικές παθήσεις

To νεογνικό δέρμα χαρακτηρίζεται από δομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες. Λειτουργικά, το δέρμα των νεογνών είναι πιο ευαίσθητο σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, απώλεια υγρών και έκθεση σε φάρμακα και τοξίνες. Δομικά, η ανωριμότητα του οδηγεί σε εμφάνιση μη τυπικών σημείων και συμπτωμάτων.

Patch Test

Τι είναι τα patch test: Τα patch test αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναγνώριση της αιτίας που προκαλεί την αλλεργική εξ’ επαφής δερματίτιδα. Η εξέταση περιλαμβάνει την επικόλληση αυτοκόλλητων ταινιών με τα ύποπτα αλλεργιογόνα στο άνω τμήμα της πλάτης. Στο ιατρείο μας γίνεται έλεγχος για 30 αλλεργιογόνα της Βασικής Ευρωπαϊκής Σειράς.

Έλεγχος σπίλων και χαρτογράφηση

Η επίπτωση του καρκίνου δέρματος (π.χ μελάνωμα, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα) έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα, όμως, έχουν αναπτυχθεί και νέες τεχνολογίες αλλά και επαναστατικές θεραπευτικές επιλογές για την αποτελεσματικότερη διάγνωση και αντιμετώπιση του, αντίστοιχα.

Έκζεμα χεριών

To έκζεμα των χεριών αποτελεί μια κοινή φλεγμονώδη δερματοπάθεια. H συχνότητα του έχει αυξηθεί πολύ το τελευταίο έτος καθώς το πλύσιμο των χεριών και η χρήση αντισηπτικών αποτελούν συνήθεις και επαναλαμβανόμενες ενέργειες στην καθημερινότητά μας, προκαλώντας επιδείνωση της κατάστασης.
Με τον όρο κνίδωση περιγράφουμε ουσιαστικά μια ομάδα νοσημάτων που κλινικά χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση πομφών, ή/και αγγειοιδήματος. Οι πομφοί πρακτικά είναι «κοκκινίλες» στο δέρμα που συνοδεύονται από έντονο κνησμό και έχουν παροδικό και «μεταναστευτικό» χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι διαρκούν από λίγα λεπτά ως κάποιες ώρες για να εξαφανιστούν και να εμφανιστούν στη συνέχεια σε
Τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αλήθεια, πως έχει εντατικοποιηθεί η συζήτηση και το ενδιαφέρον τόσο των επιστημόνων όσο και του κοινού, σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη σχέση του ήλιου με τον ανθρώπινο οργανισμό. Από τη μια ακούμε πως ο ήλιος είναι ζωοδότης και συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της υγείας μας, κυρίως μέσω της συμμετοχής του
Τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του βασικοκυτταρικού καρκινώματος αρχικά περιγράφηκαν πριν από πάνω από μια δεκαετία και τα κριτήρια του έκτοτε έχουν πολλές φορές εμπλουτιστεί και αναθεωρηθεί. Σήμερα, το δερματοσκόπιο θεωρείται το εργαλείο- κλειδί για τη διάγνωση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος καθώς επιτρέπει την έγκαιρη ανεύρεσή του και τη διαφοροδιάγνωσή του από άλλους μελαγχρωματικούς και μη όγκους του δέρματος.
Τα περισσότερα μελανώματα είναι εύκολο να διαγνωστούν κλινικά και δερματοσκοπικά. Το ερώτημα παραμένει όσον αφορά την ανεύρεση των μελανωμάτων εκείνων που δεν είναι μορφολογικά εμφανή από κλινική και/ή δερματοσκοπική άποψη.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η εισαγωγή της δερματοσκόπησης στην κλινική πράξη είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των μελανινοκυτταρικών βλαβών. Πράγματι, το δερματοσκόπιο αποκαλύπτει ένα συναρπαστικό κόσμο από μορφολογικές δομές που δεν είναι ορατές με το γυμνό μάτι προσθέτοντας ποικίλες πληροφορίες κατά την αξιολόγηση ενός σπίλου.
Παράλληλα με την εδραιωμένη χρήση της για την αξιολόγηση των όγκων του δέρματος, η δερματοσκόπηση συνεχώς κερδίζει έδαφος και σε άλλα πεδία της δερματολογίας. Τα χαρακτηριστικά διαφόρων φλεγμονωδών και λοιμωδών παθήσεων έχουν ήδη περιγραφεί και η δερματοσκόπηση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την κλινική διαγνωστική διαδικασία στην καθ’ ημέρα πράξη.
Επιστροφή