Τμήματα

Αυτοάνοσων & Φλεγμονωδών Δερματοπαθειών

Στην ομάδα αυτών των δερματοπαθειών περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός, ετερογενών παθήσεων, όπως η ψωρίαση, η λεύκη, η δερματίτιδα, η ακμή, ο δερματικός λύκος και άλλα σπανιότερα νοσήματα. Το ποσοστό των αυτοάνοσων και αυτοφλεγμονωδών δερματοπαθειών φαίνεται να αυξάνει τα τελευταία χρόνια, απασχολώντας όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Το Τμήμα μας προσφέρει την πλέον ολοκληρωμένη διαχείριση ατόμων με αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα, ξεκινώντας από την έγκαιρη και ορθή διάγνωση, ως την θεραπεία και την παρακολούθηση.

Το Τμήμα υποστηρίζεται από πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο όπου διενεργούνται οι διαγνωστικές βιοψίες αλλά και από τμήμα φωτοθεραπείας όπου διενεργούνται θεραπείες δερματικών παθήσεων στις οποίες υπάρχει ένδειξη εφαρμογής της.

Η τριχοειδοσκόπηση είναι μια ανώδυνη τεχνική με την οποία εξετάζονται μικροσκοπικά τα τριχοειδή αγγεία του λεπτού δέρματος που καλύπτει τη ρίζα των νυχιών. Μπορούν, έτσι, να αναγνωρίζονται αλλοιώσεις των μικρών αγγείων, οι οποίες μπορεί να αποτελούν πρώιμο σημάδι μιας δερματοπάθειας που δεν έχει ακόμα εμφανίσει κλινικές εκδηλώσεις.

Το Κέντρο μας εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση ασθενών με μια σειρά από αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα, όπως ψωρίαση, ιδρωταδενίτιδα, κνίδωση, κ.ά και, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιείται έναρξη αγωγής με βιολογικούς παράγοντες καθώς και κατάλληλη παρακολούθηση αυτών των ασθενών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η φωτοθεραπεία έχει ένδειξη ως θεραπευτική επιλογή σε μια σειρά από αυτοάνοσες, φλεγμονώδεις και άλλες δερματικές παθήσεις, όπως η ψωρίαση, ο ομαλός λειχήνας, η ατοπική δερματίτιδα, ο κνησμός κ.ά. Στο Κέντρο μας υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής φωτοθεραπείας κατά την οποία διενεργούνται συνεδρίες με λάμπα UVA/UVB, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Επιστροφή