Τμήματα

Λεύκης

Η λεύκη είναι μια σχετικά κοινή επίκτητη δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη καλά περιγεγραμμένων λευκών κηλίδων και πλακών οπουδήποτε στο δέρμα. Η διάγνωση της τίθεται κατά κύριο λόγο κλινικά και σπανίως χρειάζεται διαγνωστική βιοψία. Χρήσιμη μπορεί να φανεί και η δερματοσκόπηση για τη διαφοροδιάγνωση της από άλλες υπομελαγχρώσεις.

Αν και η λεύκη δεν επηρεάζει συνολικά την υγεία του ατόμου, αποτελεί πολλές φορές κοσμητικό πρόβλημα και επηρεάζει συχνά την ποιότητα ζωής ορισμένων ασθενών.

Παρ’ ότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία της λεύκης, οι υπάρχουσες θεραπείες στοχεύουν στη σταθεροποίηση της νόσου καθώς και στο μερικό επαναχρωματισμό των βλαβών δίνοντας πολλές φορές αποδεκτά κοσμητικά αποτελέσματα.

Στο Κέντρο μας παρέχονται υπηρεσίες διάγνωσης και αξιολόγησης της βαρύτητας της λεύκης καθώς επίσης και δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης ώστε να υπάρχει αρχείο καταγραφής τόσο της αρχικής επίσκεψης όσο και των επόμενων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να παρακολουθούμε συγκριτικά τόσο την εξέλιξη όσο και την πορεία της πριν και μετά τη θεραπευτική μας παρέμβαση.

Οι θεραπευτικές επιλογές που ακολουθούμε στο Κέντρο μας συμβαδίζουν με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και περιλαμβάνουν, πέρα από μια σειρά τοπικών αγωγών, ειδικά θεραπευτικά πρωτόκολλα φωτοθεραπείας με NB-UVB και PUVA.

Επιστροφή