Σπίλοι και κύηση

Οι μεταβολές των σπίλων των εγκύων γυναικών συχνά αποδίδονται στην εγκυμοσύνη και στις ορμονικές μεταβολές που τη συνοδεύουν. Πρόσφατες όμως μελέτες δείχνουν ότι η εγκυμοσύνη δεν επάγει σημαντικές μεταβολές στους σπίλους.

Μεγαλώνουν οι σπίλοι στην εγκυμοσύνη;

Είναι φυσιολογικό σπίλοι που εντοπίζονται στην κοιλιά και στο στήθος να μεγαλώνουν σε μέγεθος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λόγω της διάτασης του δέρματος σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα σπίλοι της ράχης και των κάτω άκρων δεν αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντικές μεταβολές μεγέθους κατά τη διάρκεια της κύησης.

Αλλάζουν χρώμα οι σπίλοι στην εγκυμοσύνη;

Όσον αφορά τις μεταβολές στο χρώμα των σπίλων κατά τη διάρκεια της κύησης δεν έχει επιβεβαιωθεί η καθιερωμένη αντίληψη πως οι σπίλοι σκουραίνουν. Επίσης δεν υπάρχουν αποδείξεις για άλλες μεταβολές χρώματος στους σπίλους των εγκύων γυναικών.

Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος κατά τη διάρκεια της κύησης;

Γενικά ο καρκίνος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι σπάνιος και αφορά 1/1.000 έγκυες γυναίκες. Μια αυξητική τάση αναμένεται λόγω αύξησης του μέσου όρου ηλικίας τεκνοποίησης.

Το 35% των γυναικών με μελάνωμα είναι σε αναπαραγωγική ηλικία. Το μελάνωμα σχετιζόμενο με την κύηση αντιπροσωπεύει το 8% των κακοηθειών στην κύηση.

Η κλινική εικόνα και ο επιπολασμός (συχνότητα) του μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη δεν παρουσιάζουν διαφορές συγκριτικά με τις μη έγκυες γυναίκες.

Εγκυμονεί κινδύνους για το έμβρυο η βιοψία μιας ύποπτης βλάβης;

Καθώς η εγκυμοσύνη δε φαίνεται να παίζει ενεργό ρόλο στην πρόγνωση και εξέλιξη του μη μεταστατικού μελανώματος οι συστάσεις για τη διαχείριση ασθενούς με μελάνωμα είναι ίδιες για έγκυες και μη έγκυες γυναίκες.

Η χειρουργική αφαίρεση μιας ύποπτης μελανινοκυτταρικής βλάβης στην εγκυμοσύνη όχι μόνο δε θα πρέπει να αναβάλλεται αλλά συστήνεται να διενεργείται άμεσα χωρίς καθυστέρηση. Η λιδοκαϊνη ως τοπικό αναισθητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κύησης.

Συμβουλές και συστάσεις:

  • Κάθε έγκυος γυναίκα θα πρέπει να εξετάζεται από το δερματολόγο της.
  • Κάθε μεταβολή σπίλου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν πρέπει να θεωρείται φυσιολογική και αναμενόμενη.
  • Σπίλος που παρουσιάζει κλινικά και δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά που εγείρουν υποψία κακοήθειας θα πρέπει να αφαιρείται χειρουργικά με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και να αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση, τακτική που ακολουθείται και σε μη έγκυες γυναίκες.

Μάγδα Μανώλη