Η πιθανότητα μελανώματος όταν αφαιρούνται σπιτζοειδείς βλάβες μετά την ηλικία των 12 ετών

Η δερματοσκόπηση βοηθά στην αναγνώριση του μελανώματος και του σπίλου Spitz αλλά περιστασιακά το μελάνωμα μπορεί να έχει συμμετρικό σχήμα και να μοιάζει έτσι με σπίλο Spitz.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της πιθανότητας για μια συμμετρική σπιτζοειδής βλάβη που αφαιρείται από ασθενείς 12 ετών και άνω να είναι μελάνωμα.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Η έρευνα συμπεριέλαβε ασθενείς 12 ετών και άνω με σπιτζοειδείς, συμμετρικές βλάβες που διαγνώστηκαν ύστερα από ιστολογική εξέταση ως σπίλος Spitz ή μελάνωμα. Δημογραφικές, κλινικές και δερματοσκοπικές μεταβλητές συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Απ’ τις 384 βλάβες, οι 333 (86,7%) διαγνώστηκαν μετά από ιστολογική εξέταση ως σπίλος Spitz και οι 51 (13,3%) ως μελάνωμα. Ο κίνδυνος του μελανώματος ήταν αυξημένος όσο μεγαλύτερη ήταν η ηλικία, φτάνοντας το 50 % και άνω μετά την ηλικία των 50 ετών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Έλλειψη ασθενών κάτω των 12 ετών από την έρευνα, έλλειψη λεπτομερών ιστολογικών δεδομένων, περιορισμένο μέγεθος του δείγματος, αναδρομική μελέτη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το μελάνωμα μπορεί να είναι δυσδιάκριτο από τον σπίλο Spitz δερματοσκοπικά και γίνεται έτσι σαφές ότι η μόνη ασφαλής στρατηγική για να μην διαφύγει κάποιο μελάνωμα είναι η χειρουργική αφαίρεση όλων των σπιτζοειδών βλαβών σε ασθενείς 12 ετών και άνω.

Lallas A, Moscarella E, Longo C, Kyrgidis A, de Mestier Y, Vale G,Guida S, Pellacani G, Argenziano G. J Am Acad Dermatol 2015;72(1):47-53

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.