Η δερματοσκόπηση στη διάγνωση και διαχείριση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος

Τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του βασικοκυτταρικού καρκινώματος αρχικά περιγράφηκαν πριν από πάνω από μια δεκαετία και τα κριτήρια του έκτοτε έχουν πολλές φορές εμπλουτιστεί και αναθεωρηθεί.

Σήμερα, το δερματοσκόπιο θεωρείται το εργαλείο- κλειδί για τη διάγνωση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος καθώς επιτρέπει την έγκαιρη ανεύρεσή του και τη διαφοροδιάγνωσή του από άλλους μελαγχρωματικούς και μη όγκους του δέρματος.

Το δερματοσκοπικό πρότυπο του βασικοκυτταρικού καρκινώματος προκύπτει από διάφορους συνδυασμούς των γνωστών κριτηρίων και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο ιστολογικός υπότυπος, η εντόπιση, το φύλο, η ηλικία και το είδος της μελάγχρωσης. Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι δερματοσκόπηση είναι επίσης χρήσιμη στον τρόπο διαχείρισης του βασικοκυτταρικού καρκινώματος καθώς παρέχει πληροφορίες για τον υπότυπο, την παρουσία μελάγχρωσης ή έλκωσης και την απάντηση στη θεραπεία.

Lallas A, Apalla Z, Ioannides D, Argenziano G, Castagnetti F,Moscarella E, Longo C, Palmieri T, Ramundo D, Zalaudek I.
Future Oncol. 2015;11(22):2975-2984.

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.