Η δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία

Παράλληλα με την εδραιωμένη χρήση της για την αξιολόγηση των όγκων του δέρματος, η δερματοσκόπηση συνεχώς κερδίζει έδαφος και σε άλλα πεδία της δερματολογίας.

Τα χαρακτηριστικά διαφόρων φλεγμονωδών και λοιμωδών παθήσεων έχουν ήδη περιγραφεί και η δερματοσκόπηση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την κλινική διαγνωστική διαδικασία στην καθ’ ημέρα πράξη.

Η αυξανόμενη χρήση της δερματοσκόπησης ενισχύθηκε από την ανάπτυξη νέας γενιάς δερματοσκοπίων χειρός που μπορούν εύκολα να χωρέσουν την τσέπη του δερματολόγου και δεν απαιτούν την εφαρμογή διαμεσολαβητικού υγρού. Σ’ αυτό το άρθρο, παραθέτουμε τα τελευταία δεδομένα όσον αφορά τη δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία.

Lallas A, Zalaudek I, Argenziano G, Longo C, Moscarella E, Di Lernia V, Al Jalbout S, Apalla Z. Dermatol Clin. 2013;31(4):679-94, x.

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.