Η δερματοσκόπηση βοηθά στην αναγνώριση του μελανώματος και του σπίλου Spitz αλλά περιστασιακά το μελάνωμα μπορεί να έχει συμμετρικό σχήμα και να μοιάζει έτσι με σπίλο Spitz.
Επιστροφή