Κανόνες για να εντοπίσουμε το μελάνωμα

Τα περισσότερα μελανώματα είναι εύκολο να διαγνωστούν κλινικά και δερματοσκοπικά.

Το ερώτημα παραμένει όσον αφορά την ανεύρεση των μελανωμάτων εκείνων που δεν είναι μορφολογικά εμφανή από κλινική και/ή δερματοσκοπική άποψη.

Κατά την εκτίμηση μας, όταν η μορφολογία δεν είναι αρκετή για την αναγνώριση του μελανώματος, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικές στρατηγικές. Γι’ αυτό, συνοψίζουμε τους παρακάτω 7 απλούς και πρακτικούς κανόνες που περιγράφουν την ανάγκη για μια πιο γενική προσέγγιση συνδυάζοντας την κλινική πληροφορία με τη δερματοσκοπική εξέταση:

(1) Κάντε δερματοσκοπικό έλεγχο όλων των βλαβών.

(2) Ζητήστε από τους ασθενείς υψηλού κινδύνου να αφαιρέσουν τα ρούχα τους.

(3) Χρησιμοποιήστε τον κανόνα των 10 δευτερολέπτων για κάθε βλάβη.

(4) Συγκρίνετε και παρακολουθήστε την εξέλιξη των πολλαπλών σπίλων (monitoring).

(5) Αφαιρέστε ύποπτες οζώδεις βλάβες.

(6) Συνδυάστε κλινικά και δερματοσκοπικά κριτήρια.

(7) Συνδυάστε κλινικά και ιστολογικά κριτήρια.

Lallas A, Zalaudek I, Apalla Z, Longo C, Moscarella E, Piana S,Reggiani C, Argenziano G. Dermatology 2013;226(1):52-60

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.