Συχνές νεογνικές παθήσεις

To νεογνικό δέρμα χαρακτηρίζεται από δομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες. Λειτουργικά, το δέρμα των νεογνών είναι πιο ευαίσθητο σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, απώλεια υγρών και έκθεση σε φάρμακα και τοξίνες. Δομικά, η ανωριμότητα του οδηγεί σε εμφάνιση μη τυπικών σημείων και συμπτωμάτων.
Με τον όρο κνίδωση περιγράφουμε ουσιαστικά μια ομάδα νοσημάτων που κλινικά χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση πομφών, ή/και αγγειοιδήματος. Οι πομφοί πρακτικά είναι «κοκκινίλες» στο δέρμα που συνοδεύονται από έντονο κνησμό και έχουν παροδικό και «μεταναστευτικό» χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι διαρκούν από λίγα λεπτά ως κάποιες ώρες για να εξαφανιστούν και να εμφανιστούν στη συνέχεια σε
Τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αλήθεια, πως έχει εντατικοποιηθεί η συζήτηση και το ενδιαφέρον τόσο των επιστημόνων όσο και του κοινού, σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη σχέση του ήλιου με τον ανθρώπινο οργανισμό. Από τη μια ακούμε πως ο ήλιος είναι ζωοδότης και συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της υγείας μας, κυρίως μέσω της συμμετοχής του
Τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του βασικοκυτταρικού καρκινώματος αρχικά περιγράφηκαν πριν από πάνω από μια δεκαετία και τα κριτήρια του έκτοτε έχουν πολλές φορές εμπλουτιστεί και αναθεωρηθεί. Σήμερα, το δερματοσκόπιο θεωρείται το εργαλείο- κλειδί για τη διάγνωση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος καθώς επιτρέπει την έγκαιρη ανεύρεσή του και τη διαφοροδιάγνωσή του από άλλους μελαγχρωματικούς και μη όγκους του δέρματος.
Τα περισσότερα μελανώματα είναι εύκολο να διαγνωστούν κλινικά και δερματοσκοπικά. Το ερώτημα παραμένει όσον αφορά την ανεύρεση των μελανωμάτων εκείνων που δεν είναι μορφολογικά εμφανή από κλινική και/ή δερματοσκοπική άποψη.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η εισαγωγή της δερματοσκόπησης στην κλινική πράξη είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των μελανινοκυτταρικών βλαβών. Πράγματι, το δερματοσκόπιο αποκαλύπτει ένα συναρπαστικό κόσμο από μορφολογικές δομές που δεν είναι ορατές με το γυμνό μάτι προσθέτοντας ποικίλες πληροφορίες κατά την αξιολόγηση ενός σπίλου.
Παράλληλα με την εδραιωμένη χρήση της για την αξιολόγηση των όγκων του δέρματος, η δερματοσκόπηση συνεχώς κερδίζει έδαφος και σε άλλα πεδία της δερματολογίας. Τα χαρακτηριστικά διαφόρων φλεγμονωδών και λοιμωδών παθήσεων έχουν ήδη περιγραφεί και η δερματοσκόπηση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την κλινική διαγνωστική διαδικασία στην καθ’ ημέρα πράξη.
Η δερματοσκόπηση βοηθά στην αναγνώριση του μελανώματος και του σπίλου Spitz αλλά περιστασιακά το μελάνωμα μπορεί να έχει συμμετρικό σχήμα και να μοιάζει έτσι με σπίλο Spitz.